KÜLDETÉSÜNK

A magyar vidék életszínvonala és gazdasági fejlődése jelentősen elmaradott Budapesthez képest. Jelenleg a 9,8 millió magyar lakosból, közel 8 millió magyar vidéki. Az életszínvonal változásában jelentős befolyással bírnak a multinacionális vállalatok, akik rendkívül sok embernek adnak munkát. Ennek ellenére a hazai KKV nagyobb hatással bír a hétköznapi ember mindennapi életre, akár mint munkáltató, akár mint kereskedő, vagy szolgáltató. Az életszínvonalbeli elmaradás a vidéki KKV szektorban is tapasztalható. A vállalkozások jövőképében a fejlődés helyett inkább a túlélés szerepel. A hazai pályázatok ellenére sem történt jelentős változás a vidéki vállalkozások digitális életében. A digitális rendszerek, gyorsabb és azonos színvonalú kiszolgálást, míg a digitális jelenlét a megismerhetőséget biztosítja. Ezek nélkül egy vállalkozás nem tud túllépni a lokális mikrópiacon. Ez a fajta „bezárkozás” egy piaci versenyszituációban csak árcsökkenéshez és nem a minőség javulásához vezet

Nagyságrendileg 300 000 vállalkozás van Budapesten kívül és ezek a vállalkozások a hazai GDP 65%-át termelik meg. A magas százalék miatt a lemaradásnak sokkal erősebb hatása van a GDP-re mint azt gondolnánk. Ezt már a multinacionális vállalatok is jelentős problémának érzik, hiszen alvállalkozóik nem tudnak kapcsolódni a megszokott vállalati digitális kultúrához.

A Deloitte 2018 januárban publikált felmérése szerint a magyar vidéki kkv-nak több mint fele (56%) nem rendelkezik honlappal, és csekély a marketing tevékenysége. Így nem meglepő, hogy a vidéki vállalkozások alig használják ki a digitális világ adta gazdasági lehetőségeket. 

A VIDÉK SZÖVETSÉGE

A VIDÉK Szövetség politikai pártoktól független társadalmi szervezet. Legfőbb célja elősegíteni, előmozdítani a vidék felzárkózását, modern, digitális megoldások, modellek megismertetésével és elérhetővé tételével, valamint nemzeti kincseink, büszkeségeink digitális térképre helyezésével. A megvalósítás elsődleges platformja A VIDÉK portálja.

A SZÖVETSÉG FELADATAI: (részlet az Alapszabályból)

  • A Szövetség tagjainak egységbe fogása.
  • A Szövetség tagjainak gazdasági tevékenységét befolyásoló jogszabályok összegyűjtése, változásainak figyelése és az érdekeltek körében való közzététele, vagy állandó hozzáférhetőségének biztosítása;
  • Más magyar és külföldi civil szervezetekkel, egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás;
  • Vidéki vállalkozásokat érintő képviselet a magyar döntéshozó fórumok előtt;
  • Széleskörűen tájékoztatja tagjait a szabályozó változásokról, előmozdítja a vállalkozásfejlesztést, ennek érdekében országjelentéseket és piacorientált tanulmányokat készít, és fórumokat rendez;
  • A nemzeti identitás erősítése és a magyar kultúra megismerése országos és lokális eseményeket, versenyeket, közösség építő, populáris rendezvényeket szervez;
  • Tagjai számára a gazdaság kiemelkedő szereplői részvételével szakmai összejöveteleket szervez;
  • A Szövetség a gazdasági és digitális fejlődés érdekében digitális portált indít, amelyen a tagjai megjelenhetnek;
  • Saját tevékenységéről és szakmai kérdésekről kiadványokat, más sajtótermékeket ad ki; fórumokat teremt felhasználva az elektronikus és írott sajtó, a médiumok lehetőségeit.